Ειδικές Μεταφορές

Ειδικές Μεταφορές

Η εταιρεία μας μπορεί με αξιοπιστία να αναλάβει ειδικές μεταφορές που απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά την υλοποίηση. Βαριά μηχανήματα, σωλήνες, οχήματα, φορτία με πιθανότητα μετακίνησης, εύφλεκτα και επικίνδυνα φορτία φορτώνονται μεταφέρονται και εκφορτώνονται με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Οι συνεργάτες μας που αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν τις συγκεκριμένες μεταφορές επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια και με γνώμονα την εμπειρία τους σε ανάλογα projects.

Μπορούμε να αναλάβουμε την μεταφορά σας,

γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά!