Οδικές Μεταφορές

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, μέσω ιδιόκτητου δικτύου.

Βασικές Πληροφορίες για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές

Οι διεθνείς οδικές μεταφορές δεν είναι σαν τις τοπικές. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα μυστικά τους πριν ξεκινήσετε. Το παρακάτω κείμενο παρέχει 12 βασικές ορολογίες/πληροφορίες για όποιον θέλει να εκτελέσει οδική μεταφορά σε εμπορεύματα και αγαθά, σε άλλες χώρες/πόλεις του κόσμου.

 1. Οι διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι η μετακίνηση εμπορευμάτων από μια χώρα σε μια άλλη με φορτηγά δημόσιας χρήσης.
 2. Οι transit μεταφορές είναι ο τύπος μεταφοράς κατά τον οποίο ένα φορτωμένο ή άδειο φορτηγό περνάει από μια χώρα μέχρι να φτάσει στον προορισμό του. Αυτό σημαίνει ότι η διαμετακόμιση χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα έδαφος για να φτάσει από το σημείο Α στο σημείο Β.
 3. Οι χώρες εκτός της ΕΕ έχουν ταξινομηθεί ως τρίτες χώρες.
 4. Τα οχήματα οδικών μεταφορών πρέπει να ελέγχονται για την ασφάλεια και την προστασία τους πριν εισέλθουν στη χώρα ή το κράτος στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν.
 5. Διμερής μεταφορά είναι όταν ένα φορτηγό παραλαμβάνει ή αφήνει εμπορεύματα εντός των δικών τους συνόρων με συμφωνία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών για διεθνείς οδικές μεταφορές.
 6. Τελωνείο εισόδου/εξόδου είναι ένα τελωνείο που λειτουργεί σε ένα διεθνές σύνορο ή λιμένα όπου πραγματοποιείται φυσική διέλευση μεταξύ χωρών, όπως ξηρά-θάλασσα και αντίστροφα.
 7. Ο πράκτορας εκτελωνισμού είναι ένας αδειούχος επαγγελματίας που διενεργεί τον εκτελωνισμό. Ένας πράκτορας μεταφορών ή ο εκτελωνιστής συνεργάζεται με κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως το Τελωνείο και η Προστασία των Συνόρων, για να διασφαλίσει ότι τα εμπορεύματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από τη χώρα τους είναι σωστά τεκμηριωμένα σύμφωνα με όλες τις νομικές απαιτήσεις.
Διεθνείς μεταφορές με φορτηγά
 1. Ο ETA (Estimate Time of Arrival – Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης ) αναφέρεται στον χρόνο στον οποίο το φορτίο φτάνει στον τελικό προορισμό του. Η εκτιμώμενη ημερομηνία άφιξης της αποστολής σας μπορεί να βρεθεί στην σελίδα παρακολούθησης όπου παρακολουθείτε live τις αποστολές σας.
 2. Το εναρμονισμένο σύστημα (HS) είναι ένα σύστημα, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, για την ταυτοποίηση και κωδικοποίηση των εμπορευμάτων που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1989. Αποτελείται από 6 ψηφία ανά κωδικό προϊόντος, γενικούς κανόνες για την ερμηνεία τους μαζί με έγγραφα που περιγράφουν λεπτομερώς τις απαιτήσεις ταξινόμησης.
 3. To ADR είναι ένα ακρωνύμιο (Accord European Relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) που σημαίνει “Ευρωπαϊκή Συμφωνία σχετικά με τη διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων” η οποία τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του 1957 και ορίζει ότι η μεταφορά αυτών των αντικειμένων, εκτός από τα εξαιρετικά επικίνδυνα, επιτρέπεται εφόσον συμμορφώνεται με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων της συμφωνίας. Διαβάστε περισσότερα στην ενότητα ειδικές μεταφορές.
 4. Ο TARIC (δεκαψήφιος κωδικός για τη ρυθμιστική συνεργασία) διευκολύνει τις οδικές μεταφορές και το εμπόριο μειώνοντας τους φραγμούς μεταξύ των χωρών εντός της Ευρώπης. Αυτό καθιστά ευκολότερη τη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα με λιγότερη ανησυχία για διαφορετικούς νόμους ή κανονισμούς που μπορεί να καταστήσουν δύσκολη ή αδύνατη την εισαγωγή προϊόντων.
 5. Το Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ) τυποποιήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1988, με στόχο την απλούστευση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Η κύρια εστίασή τους είναι στην απλούστευση των τελωνειακών εγγράφων και στην κωδικοποίηση, ώστε να είναι ευκολότερο για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν τι χρειάζεται συμπλήρωση ή διευκρίνιση.

Αναλυτικότερα μπορείτε να διαβάσετε το επίσημο εγχειρίδιο οδικών μεταφορών που έχει δημοσιευεύσει η ΑΕΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

Οι υπηρεσίες μεταφοράς που παρέχουμε ως unit-hellas στους πελάτες μας, χαρακτηρίζονται από επαγγελματισμό και αξιοπιστία, έτσι ώστε να είστε σίγουροι ότι τα εμπορεύματά σας θα φτάσουν στον προορισμό τους.

Γιατί να επιλέξετε την Unit-Hellas για Οδικές Μεταφορές

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο τμήμα διεθνών οδικών μεταφορών αποτελούμενο από στελέχη με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα.

Ασφάλεια και Ταχύτητα

Στη Unit Hellas είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το εκτεταμένο δίκτυο των ανταποκριτών μας έτσι ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες μεταφοράς στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, ταχύτητας και διαρκούς ενημέρωσης προς τους πελάτες μας.

Καθημερινές Αναχωρήσεις

Παρέχουμε καθημερινές αναχωρήσεις Full και Groupage φορτίων, εκτελωνισμούς και έκδοση όλων των απαραίτητων τελωνειακών έγγραφων.

Οδικές Μεταφορές

Ασφάλεια CMR

Όλες οι μεταφορές που αναλαμβάνει η εταιρεία μας καλύπτονται με ασφάλεια CMR και επιπλέον όταν οι πελάτες μας επιθυμούν για τα εμπορεύματα τους πρόσθετη κάλυψη είμαστε σε θέση να την παρέχουμε με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα

Μας εμπιστεύονται ήδη

Τα μεγαλύτερα brands της Ελλάδας, γνωρίζουν ήδη την υπεροχή της Unit-Hellas για τις οδικές μεταφορές τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε Intracom, Jumbo, Yamaha, Λητώ, Καραμολέγκος, kleemann, Estée Lauder, Βιοχάλκο, Akzonobel κ.α.

Ιδιόκτητος Στόλος

Παρέχουμε ιδιόκτητα φορτηγά οχήματα τα οποία καθημερινά εκτελούν δρομολόγια σε όλες τις Ευρωπαϊκές πόλεις μέσω του δικτύου μας, επιτυγχάνοντας ασυναγώνιστες ταχύτητες και χαμηλό κόστος.

Μπορούμε να αναλάβουμε την μεταφορά σας,

γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά!